ఒప్పుల కుప్ప – ఒయ్యారి భామ (Oppula kuppa – Oyyaari Bhaama) || Telugu Rhymes

ఒప్పుల కుప్ప – ఒయ్యారి భామ (Oppula kuppa – Oyyaari Bhaama)

Telugu Rhymes

oppula kuppa – oyyaari bhaama
sannaa biyyam – CHaaya pappu
baavilo kappa – cheatiloa chippa
roaTloe tavuDu – nee moguDevaru?
gooTloe ruupaay – nee moguDu sipaay

 

For Vidoe Click Here

 

Telugu Rhymes - Oppula Kuppa
Telugu Rhymes – Oppula Kuppa

 

తెలుగు పద్యాలు (Telugu Rhymes)

ఒప్పుల కుప్ప – ఒయ్యారి భామ
సన్నా బియ్యం – ఛాయ పప్పు
బావిలొ కప్ప – చేతిలో చిప్ప
రోట్లో తవుడు – నీ మొగుడెవరు?
గూట్లో రూపాయ్ – నీ మొగుడు సిపాయ్

Please Click here for More Videos

HOME

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *